Raad van State komt met een stroomschema over het overgangsrecht Omgevingswet bij vervolgbesluiten ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen

lees meer